Bob Evers? Wie is dat?

Een introduktie


Over de serie

Bob Evers is één van de hoofdpersonen in de gelijknamige serie. De serie beschrijft de avonturen van drie jongens: Bob Evers, Arie Roos en Jan Prins, en werd geschreven door Willy van der Heide (1915-1985), een figuur die op zijn minst 'opmerkelijk' kan worden genoemd. Na Van der Heides dood werd de serie voortgezet door Peter de Zwaan.

Opvallende kenmerken van de Bob Evers-boeken zijn o.a.:

Het is door een kombinatie van deze kenmerken dat de serie, hoewel geschreven voor de jeugd, ook voor volwassenen beslist de moeite waard is. Verder is het opvallend dat zich onder de verstokte fans veel vrouwen bevinden - dit in schijnbare tegenspraak met de hierboven vermelde 'vrouwonvriendelijkheid'. Een verklaring hiervoor heb ik niet. Wat kan het ook schelen?


Over de hoofdstukken

De "Duizend-en-enige hoofdstukken" zijn bedoeld voor Bob Evers-fans; mensen die de boeken hebben gelezen en eraan verslingerd zijn geraakt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u er als niet-ingewijde helemaal niets interessants in zult aantreffen, maar over het algemeen zal de hier aangeboden informatie toch pas echt betekenis krijgen als ze tegen de achtergrond van de serie wordt geplaatst.

Wat kunt u hieraan doen? Loop naar de dichtstbijzijnde boekwinkel en schaf deel één uit de serie aan. Lees het. Beseft u nu wat u al die jaren gemist heeft? Lees de hele serie, en kom dan bij ons terug. U hoort er nu echt bij.

En mocht u er onverhoopt niets aan vinden: even goeie vrienden, maar zoudt u misschien een eindje op willen schuiven? -- Dank u!


Terug naar de hoofdpagina van de "Duizend-en-enige hoofdstukken over Bob Evers"

Paginabaas:

Paul Vinkenoog <paul_op_vinkenoog_punt_nl>