Op bezoek bij Peter Muller

Onbekend boek van Willy van der Heide ontdekt!


Op 11 februari j.l. bracht de redaktie van de Nieuwsbrief een bezoek aan de voorzitter van het Bob Evers Genootschap in zijn woning aan de Amsterdamse Staatsliedenbuurt.

Peter J. Muller, reeds gedurende dertig jaar een levende legende in medialand, van het grensverleggende Hitweek en Candy in de zestiger jaren tot zijn nieuwste activiteit van hoofdredacteur en uitgever van het cultblad De Nieuwe.

Wij treden ietwat gespannen de woning van de voorzitter binnen en zien direct in de corridor de covers van talrijke bladen waarvan wij het bestaan niet kenden maar waar Peter, op de een of andere manier - en meestal als initiatiefnemer - aan heeft meegewerkt.

Peter stelt ons op ons gemak, biedt koffie aan en gaat het zelf zetten. We kijken rond en zien degelijke zwart/wit foto's aan de wanden waarop bekende Nederlanders met graagte naast Muller hebben plaatsgenomen.

We maken van de gelegenheid gebruik om onze gastheer in zijn functie van voorzitter van het Bob Evers Genootschap enkele vragen te stellen.

vraag 1: kan je iets meer vertellen over het Bob Evers Genootschap?

antwoord: het genootschap is opgericht met toestemming van Willy van der Heide en op initiatief van Geerten Meijsing, Frans Verpoorten en mijzelf en was bedoeld om meer inhoud te geven, en een officiële status te geven aan het contact met Van der Heide.
Het Genootschap is opgericht in café De Oude Wester en daarna hebben wij in rokkostuum de statuten en een object van grote immateriële waarde, waarover ik helaas geen verdere mededelingen kan doen, begraven op de plaats waar eertijds het Noord-Zuidhollands koffiehuis stond.

vraag 2: wat zijn de activiteiten van het Bob Evers Genootschap?

antwoord: de opzet was het bestuderen van de werken, het levend houden van de naam Bob Evers, onderzoek naar feiten en locaties en het organiseren van leesavonden.
Later heeft het bestuur het opnieuw op gang komen van de Bob Evers-serie geëntameerd.

vraag 3: kan je iets vertellen over het persoonlijke contact met Willy van der Heide?

antwoord: onlangs moest ik weer denken aan die keer dat ik met Willy van der Heide in Formosa in de Kalverstraat een kop thee zat te drinken, en hij mij bij die gelegenheid vertelde dat dit deftige hoofdzakelijk door rijke oudere dames gefrequenteerde etablissement een rol speelde in "????" toen Jan Prins hier spontaan aan het tafeltje van een oudere dame met een hondje plaats wilde nemen.
Als Jan eerst vraagt of hij mag zitten (de zaak is verder vol) en de oude taart dan antwoordt in de trant van: vandaag niet maar misschien later, begrijpt Jan dat antwoord niet. Maar hij had eens moeten weten! Hier maakte Willy van der Heide -bewust- een knipoog naar het feit, dat Formosa (op de plaats waar nu Madame Tussaud gevestigd is) een bekende ontmoetingsplaats was tussen eenzame naar sex dorstende oudere dames en viriele jonge heren.
(lezers, in welk boek speelt deze scene?)

vraag 4: kan je lid worden van het Bob Evers genootschap?

antwoord: het was bij de oprichting niet zozeer de bedoeling om leden te werven als wel om de boeken te promoten. Gezien de belangstelling voor het lidmaatschap van de laatste tijd zal het bestuur op korte termijn bijeenkomen om de toekomst van het Genootschap te bespreken. Hierbij zal ik onder meer het lidmaatschap op de agenda plaatsen. Aan de toelating zullen in ieder geval voorwaarden worden verbonden.

Nadat Peter ons uit zijn persoonlijke collectie nog even het boek "Atompiraten", in 1956 uitgegeven door de Christliche Verlagsanstalt Konstanz heeft laten zien, welk boek de Duitse vertaling is van "De aanval der atoompiraten" van Willy van der Heide, een boek dat voor ons in de Duitse versie tot dan toe totaal onbekend was, deed hij ons uitgeleide.

Het was een aangename en gedenkwaardige avond en nu op zoek naar "Atompiraten".


Naschrift: Bovenstaand artikel is met toestemming van de auteurs Ton en/of Hans Kleppe overgenomen uit de Bob Evers Nieuwsbrief van juli 1994.


Terug naar de hoofdpagina van de "Duizend-en-enige hoofdstukken over Bob Evers"

Paginabaas:

Paul Vinkenoog <paul_op_vinkenoog_punt_nl>